Četrtek, 23. 9. 2021

PROGRAM SEMINARJA: Moderator Zvezdana Maurič Vražič

8:50 – 9:00         Uvodna beseda

9:00 – 9:30         Pogled na prehranjevanje prebivalcev Slovenije

Matej Gregorič; NIJZ

9:30 – 10:00       Zaznavanje okusov pri različnih načinih prehranjevanja

                            Tadeja Jakus; UP,  Fakulteta za vede o zdravju

10:00 – 10:30     Pomen uživanja mleka in mlečnih izdelkov v različnih življenjskih obdobjih 

Irena Rogelj; UL, Biotehniška fakulteta

10:30 – 11:00     Celosten pristop k polnovredni rastlinski prehrani

Samo Kreft; Ul, Fakulteta za farmacijo

10:30 – 11:00     Čas za diskusijo

11:00 – 11:30     Odmor

11:30 – 11:50     Napake pri razumevanju rastlinsko-bazirane prehrane

                             Marko Čenčur; Slovensko vegansko društvo

11:50 – 12:10     Rastlinska prehrana: slabo razumljena  priložnost za zdravje ljudi in naš planet

Tilen Travnik; Bevo d.o.o.

12:10 – 12:30      Utemeljitev potreb po uporabi prehranskih dopolnil  

Živa Lavrisa; Inštitut za nutricionistiko

12:30 – 12:50     Tržni pregled nadomestkov mesa

Nika Kremič; ZPS

12:50 – 13:30     Čas za diskusijo

13:30 – 14:00     Skupščina Združenja

Seminar je namenjen prehranskim in zdravstvenim strokovnjakom, organizatorjem prehrane v vrtcih, šolah in drugih ustanovah ter širši javnosti. Članki predavanj bodo objavljeni v reviji Dietetikus.

KOTIZACIJA

  Zgodnja prijava do 17. 9. 2021 Prijava po 17. 9. 2021
Člani 20 € 40 €
Nečlani 80 € 100 €
Upokojenci, študentje 20 € 40 €

Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, povzetke predavanj in potrdilo o udeležbi.

PLAČILO

Udeleženci seminarja nakažejo kotizacijo na transakcijski račun Strokovnega združenja nutricionistov in dietetikov, ki je odprt pri NLB, številka računa je: 02012–0018124027. Ob plačilu kotizacije navedite v kodi namena OTHR ter obvezno navedite ime in priimek udeleženca, za katerega je bila kotizacija nakazana.

Proračunski uporabniki plačajo udeležbo 30 dni po prejemu računa, ostali pred seminarjem. Združenje ni davčni zavezanec za DDV. ID številka Združenja je 38781085.

PRIJAVE ZA SEMINAR

Člani Združenja, ki se bodo udeležili seminarja in ostali udeleženci, se morajo na seminar obvezno prijaviti!

Prijavnice pošljite na naslov:

Strokovno združenje nutricionistov in dietetikov
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

Prijavnice lahko pošljete tudi po faksu na številko 01 522 34 56 oziroma po elektronski pošti na naslov sonja.petelin@kclj.si.

Povezavo do seminarja boste dobili najkasneje en dan pred seminarjem.

Vljudno vabljeni!

Predsednica Strokovnega združenja nutricionistov in dietetikov

Zvezdana Maurič Vražič