Strokovno združenje nutricionistov in dietetikov

Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
p.p. 2061

T: (01) 522 48 11

Predsednica: Nataša Trtnik, natasa.trtnik@kclj.si