V Dietetikusu (oktober 2012, številka 3, letnik XIV) so bili objavljeni naslednji dokumenti:

  1. EVROPSKI IZOBRAŽEVALNI IN POKLICNI STANDARDI ZA DIETETIKE
  2. EVROPSKE KOMPETENCE IN DELOVNE ZADOLŽITVE DIETETIKOV OB PRIDOBITVI KVALIFIKACIJE IN VSTOPU V POKLIC DIETETIKE
  3. EVROPSKI STANDARDI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA ZA DIETETIKE