V 13. številki glasila, ki izhaja v okviru projekta DIETS2 si lahko preberete poročilo s 6. DIETS konference, ki je potekala v Portorožu od, 26. do 27. oktobra 2012.

Več številk glasila in letno poročilo projekta DIETS2  je dostopnih preko spodnjih povezav:

DIETS Newsletter 10,

DIETS Newsletter 11,

DIETS Newsletter 12,

DIETS Newsletter 13,

Letno poročilo projekta DIETS2.