SODOBNI POGLEDI NA DIETETIKO

Četrtek, 17.5.2018

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljubljana (predavalnica I)

PROGRAM SEMINARJA

8:00 – 8:50         Registracija udeležencev

8:50 – 9:00         Pozdravni nagovor predsednice združenja

9:00 – 9:30         Prehrana in evolucijske adaptacije

Janez Salobir; UL, Biotehniška fakulteta

9:30 – 9:50         Vpliv mikrobiote na zdravje

Rok Orel; UKCL, Pediatrična klinika

9:50 – 10:10       Pogled diabetologa na prehrano sladkornega bolnika

Aleš Skvarča; UKCL, KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne motnje

10:10 – 10:30     Pogled internista – gastroenterologa na pomen ustrezne prehrane pri kronični črevesni bolezni

Maja Šeruga; Splošna bolnišnica Murska Sobota

10:30 – 10:50     Pogled nefrologa na prehrano ledvičnega bolnika

Bojan Knap; UKCL, KO za nefrologijo

10:50 – 11:10     Čas za diskusijo

11:10 – 12:00     Odmor s pogostitvijo

12:00 – 12:20     Vloga prehrane pri bolnikih z nevroimunskimi obolenji

Alenka Horvat Ledinek; UKCL, Nevrološka klinika

12:20 – 12:40     Vloga prehrane pri avtističnih motnjah

Ruža Pandel Mikuš; UL, Zdravstvena fakulteta

12:40 – 13:00     Prehrana pri motnjah požiranja

Barbara Vogrinčič; UKCL, Nevrološka klinika

13:00 – 13:20     Zagotavljanje dietne prehrane v šolah

Maja Šenk Zidar; OŠ Preddvor

13:20 – 13:40     Čas za diskusijo

13:40 – 14:15     Skupščina Združenja

Seminar je namenjen prehranskim in zdravstvenim strokovnjakom, organizatorjem prehrane v vrtcih, šolah in drugih ustanovah ter širši javnosti.

KOTIZACIJA

  Zgodnja prijava do 17.4.2018 Prijava po 17.4.2018
Člani 20 € 40 €
Nečlani 80 € 100 €
Upokojenci, študentje 20 € 40 €

Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, potrdilo o udeležbi in okrepčilo med odmorom.

PLAČILO

Udeleženci seminarja nakažejo kotizacijo na transakcijski račun Strokovnega združenja nutricionistov in dietetikov, ki je odprt pri NLB, številka računa je: 02012–0018124027. Ob plačilu kotizacije navedite v kodi namena OTHR ter obvezno navedite ime in priimek udeleženca, za katerega je bila kotizacija nakazana. Kotizacijo lahko plačate tudi z gotovino ob registraciji na dan seminarja.

Proračunski uporabniki plačajo udeležbo 30 dni po prejemu računa, ostali pred seminarjem. Združenje ni davčni zavezanec za DDV. ID številka Združenja je 38781085.

PRIJAVE ZA SEMINAR

Člani Združenja, ki se bodo udeležili seminarja in ostali udeleženci, se morajo na seminar obvezno prijaviti!

Prijavnice pošljite na naslov:

Strokovno združenje nutricionistov in dietetikov

Zaloška cesta 7

1000 Ljubljana

Prijavni obrazec lahko pošljete tudi po faksu na številko 01 522 34 56 oziroma po elektronski pošti na naslov nevenka.novak@kclj.si.

Vljudno vabljeni!

Predsednica Strokovnega združenja nutricionistov in dietetikov

Nataša Trtnik